MALİYE BAKANI ŞOK EDİCİ HABERİ AÇIKLADI: BULGARİSTAN YAKINDA İFLAS İLAN EDEBİLİR

Bulgaristan Maliye Bakanlığı, ülkenin iflasla karşı karşıya olduğunu ve Bulgar Levası’nın (Bulgar para birimi) Euro karşısında sabit döviz kuru için ciddi bir istikrar riski olduğunu açıkladı.

Maliye Bakan Vekili Rositsa Velkova-Zheleva raporda Bulgaristan’ın Avro bölgesine katılımının süresiz olarak ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Bulgar portalı Novinite, IMF’den borçlanmanın mali istikrarı korumaya yardımcı olacağını, ancak bunun ciddi mali kısıtlamalar getirebileceğini ve bu durumda gelirlerin dondurulacağını belirtiyor .

“Maliye Bakanlığı tarafından yapılan tahminler, 2022 yılında uygulanan politikaların sürdürülmesi ve yürürlüğe giren gelir ve giderleri önceden belirleyen düzenlemelerin mali etkilerini yansıtması durumunda 2023 yılına ilişkin etkinin önemli ölçüde kötüleşme anlamına geldiğini göstermektedir denilmekte ve Velkova-Zheleva, kamu yönetiminde bütçe dengesinin GSYİH’nın yüzde 6,9’unu oluşturduğunu belirtti.

Başbakan Kiril Petkov ve Maliye Bakanı Asen Vasilev ile birlikte hükümeti seçen meclisin aldığı tedbirler sonucunda, “2023 yılı bütçe harcamalarında önemli bir artış olduğunu ve orta vadede açıkların tekrar eski haline döndüğünü vurguladı Harcamaların toplamının GSYİH’nın yaklaşık yüzde 6 veya 7’si”olduğu belirtildi.

Gazeteler, özetlenen negatif açık eğilimlerinin sürdürülmesi halinde, GSYİH’nın yüzde 60’ı olan kamu borcunun öngörülen üst sınırlarına hızlandırılmış bir yaklaşım olasılığının arttığını bildiriyor.

Velkova-Zheleva “Risklerin üstesinden gelmek için Hükümet, 2023-2026 dönemi için dijital mali kurallara ve Kamu Maliyesi Kanunundaki kısıtlamalara uymak, yani hedeflenen açık seviyelerine ulaşmak için gelirleri ve harcamaları konsolide etmek için kalıcı önlemler önermek için her türlü çabayı göstermelidir..”‘ diye sözlerini tamamladı./Balkan Postası

Ilgili Haberler