BULGAR PATRİKHANESİ, KUZEY MAKEDONYA KİLİSESİ’Nİ TANIDI

BNT’nin haberine göre, Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal Sinod’u, “Kuzey Makedonyadaki Ortodoks Kilisesi’ne otosefali veren Sırp Ortodoks Kilisesi tarafından bağışlanan tomoları memnuniyetle kabul ettiğini” belirtti. Böylece bu durum Bulgar piskoposların Üsküp Ortodoks Kilisesi’ni kanonik olarak tanıdığı anlamına geliyor.

Sırp Kilisesi, Kuzey Makedon Başpiskoposluğunun resmi adının belirlenmesinde Yunanca konuşan ve diğer Ortodoks Kiliseler ile diyalog içinde olunmasını tavsiye etti.

Bulgar Sinod’u, komşu kilisenin başındaki kişiyi Kuzey Makedonya Başpiskoposu Stefan olarak adlandırıcaklarını açıkladı. Sorun şu ki, Ekümenik Patrikhane, “Makedon” kelimesinden kaçınmak için yeni kiliseyi “Ohri Başpiskoposluğu” adı altında tanıdı, fakat kanunen Bulgar Patrikhanesi “Ohri Başpiskoposluğu” adından vazgeçemez.

Ilgili Haberler