BALKAN MÜSLÜMANLARI İSLAMOFOBİNİN ZORLUKLARIYLA KARŞI KARŞIYA

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve bir Türk düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırma Avrupa ve Balkanlarda Müslüman akrşıtı ırkçılığın nasıl yayıldığı gözler önüne serildi.

Arnavutluk, Kosova ve Bosna, Balkanlarda nufüsun çoğunluğunun Müslüman olduğu ve Müslüman karşıtı söylemlerin arttığı ülkeler. Aynı şekilde Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’da yaşayan Müslümanlar da inançları gereği yaptıkları ibadetler sırasında değişik zorluklarla karşılaşmaktadırlar. İslamofobinin artması sadece Batı Avrupa’da bir sorun değil aynı sorun Avrupa’da Müslümanların yoğun olarak Balkanlarda da geçerli.

İlginç bir şekilde rapor çoğunluğunu yerel Müslüman halkların oluşturduğu ülkelerde de İslamofobik söylemlerin olduğunu söylüyor.

2019’da çıkan ‘‘Çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde İslamofobi’’ kitab bu çelişkili ve olağanüstü fenomeni inceliyor.

Kitabın yazarları ‘‘İslamofobi değişik şekillerde olabilir ancak özünde bu fenomen küresel siyasi bağlala post kolonyal yapıl ile bağlamlanmıştır. Aynı şekilde bu Amerika’nın dünyadaki çağdağ hegemonyası ile alakalıdır.’’ Diye yazmaktadırlar.

ABD Müslüman Karşıtı merkezleri finanse eden merkez kaynaklardan biri olmuştur. 2019 yılında yayımlanan ‘‘Nefret Tarafından Ele Geçirildi: Amerikan Hayırseverliği ve İslamofobik Ağ’’ raporunda Müslüman Karşıtı propaganda yaymak için 1096 organizasyon ve 39 grup milyonlarca dolar kaynakla finanse edildiği yazmaktadır.

Halkının çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkelerde, Balkan ülkeleri de dahil olmak üzere, bu ülkelerin elitleri İslamı Batı Tarzı Laikliğe karşı tehdit olarak algılamaktadırlar.

2019’da yayımlanan raporun Arnavutluk bölümüne yardımcı olan Nada Dosti önemli olan ‘‘Arnavutluk’ta ve aynı zaman da Arnavut coğrafyasında Anti Müslüman söylemin tanımlanması, analiz edilmesi ve ele alınması’’ gerektiğini belirtti.

Dosti TRT World’e verdiği demeçte ‘‘Arnavutluk’ta İslamofobi hayatın değişik alanlarında ortaya çıkmaktadır. Çalışma, eğitimi, medya, adalet sistemi v.b. Ana medyada, sosyal medyada ve diğer internet platformlarında nefret dili kullanılmakta ve negatif stereotipler ön plana çıkarılmaktadır’’ dedi.

Yeni Zelanda’da yaşanan Christchurch terör saldırısında 51 Müslüman camiide katledildi. Bu olayın ardında Arnavutluk’ta bir televizyonda moderatör olan Kasrtiot Myftaraj benzer eylemin Arnavutluk’taki Müslümanlara da uygulanması gerektiğini söyledi.

İslamofobi raporunun Kosova yazarı Adem Ferizaj İslamofobi’yi Kosova için ‘‘devletin varoluşu için bir tehdit’’ olduğunu belirtti.

Ferizaj ‘‘İslamofobi, Avusturyalı romancı ve soykırım inkarcısı Peter Handke’ye Nobel edebiyat ödülü verildiğinde daha da güçlendirildi. Böyle bir yazara Nobel verilmesi Avro Atlantik’in nufüsün çoğunluğunun Müslüman olan Bosna Hersek ve Kosova gibi ülkelere kökten bir kayıtsızlık gösterdiğini ıspatlamaktadır. Aynı şekilde bu Kosova’nın varlığına saldıran Avrupalı siyasetçileri de normalleştirmekte ve onlara rahatlık sağlamaktadır’’ dedi.

Ferizaj TRT World’e verdiği bir demeçte ‘’Görünüş olarak (başörtüsü veya sakal) Kosova’da günlük hayatta ayrımcılık yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki 90’lı yıllarda Bosna ve Kosova’da yapılan soykırımların özünde İslam karşıtlığı yatmaktadır’’ dedi.

1990’lı yıllarda Kosova ve Bosna’da insanların çoğu Müslüman oldukları için öldürüldüler. Bu duygular her ne kadar şimdi azalmış gibi görünse de Sırbistan ve Bosna’da Sırpların olduğu bölgelerde hala bu siyasi söylemin olduğunu göreceksiniz.

Diğer kısımda ise Bosna ile ilgili konuşan Hikmet Karçiç ‘‘Bosnalı Sırp otoriteler 1992 – 95 yılları arasında yaşanan soykırımla ilgili kendi söylemlerini oluşturmaya, inkar etmeye ve kurumsal revizyonist politikalarına devam ediyorlar’’ dedi./Balkan Postası

 

 

 

Ilgili Haberler