KOSOVA DİNİ BİRLİKLERİ KOSOVA’DA EŞCİNSEL EVLİLİKLERİ YASALLAŞMASINA KARŞI ORTAK BİLDİRİ İMZALADI

Kosova’daki dini liderler yarın oylanması beklenen ve eşcinsel evlilikleri yasallaştıran Medeni Kanuna karşı ortak bildiri imzaladı.

Ortak bildiride ‘‘İslam Birliği, Katolik klisesi, Protestan Klisesi ve Yahudi Birliğinin Medeni Kanunda yer alan aile bölümünün evlilik birliği fonksiyonunun zayıflatacağı belirtildi.’’

Kosova Dini birlikleri ‘‘anne karnından başlayarak, geleneksel doğuma kadar her vatandaın doğal cinsiyet hakkının var olduğu belirtildi.

Aynı şekilde bildiri de ‘‘Evliliği ve taraflarının yani doğuştan kadın ve erkek olan kişilerin yeniden tanımlanmasının Tanrı’nın iradesinde ve kutsallığına aykırı olduğu’’ belirtilmektedir.

Bildiride ‘‘Kosova dini birliklerinin tek ses olarak Kosova Meclisi yasama organına, hükümete ve diğer kurumlara, aile statüsünü yeniden tanımlanması, yeniden yorumlanması ve eşlerin statüsü ile ilgili maddeleri değiştirilmesi konusunda el çekmeleri çağrısında bulunuyoruz’’ denildi. /Balkan Postası

Ilgili Haberler