VUÇİÇ VE KURTİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN KAYIP ŞAHISLAR BİLDİRGESİNDE NE YAZIYOR?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Kosova Başbakanı Albin Kurti bugün, AB himayesindeki diyalog çerçevesinde, sevdiklerinin acılarını sona erdirmek ve cesaretlendirmek için geride kalan kayıp kişilerin akıbetlerinin çözümlenmesinin önemini teyit ettiler. AB’nin dış politika ve güvenlikten sorumlu yüksek temsilcisi Josep Borel, kalıcı uzlaşma ve barışı ilan etti.

Belirtildiği gibi, her iki taraf da kayıp şahıslar meselesini insani bir mesele olarak kabul etti ve etkilenen aileler ve daha geniş toplum üzerindeki sonuçları hafifletmek için ek ortak çabalara acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nin (ICRC) başkanlık ettiği Kayıp Şahıslar Çalışma Grubu’nun yaptığı önemli çalışmaları takdir ettikleri de eklendi. Kayıp şahıslar alanındaki yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesini sağlama konusundaki ortak kararlılıklarının bir işareti olarak, Kayıp Şahıslar Bildirgesi’ni kabul ettiler.

Duyuruya göre, AB’nin desteğiyle ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin diyaloğun bir sonraki toplantısında ana müzakereciler düzeyinde operasyonel ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varmayı da taahhüt ettiler.

1 Ocak 1998 ile 31 Aralık 2000 arasındaki 6.065 kayıp vakasından 1.621’i faili meçhul kaldı. Yirmi yılı aşkın bir süre sonra aileleri, sevdiklerinin nerede olduğunu bilmeden yas içinde yaşamaya devam ediyor. Borel, toplumun bir bütün olarak olduğu gibi, ailelerin de akrabalarının kaderini bilmeye hakkı olduğunu söyledi.

“Kayıp sorununun çözülmesi sadece insani bir yükümlülük değildir. Aynı zamanda insanlar arasındaki uzlaşma ve güven için önemli bir faktördür. Mezar yerinin tespit edilmesi sürecinin bir an önce tamamlanması acil hale gelmiştir. AB diplomasi başkanının yaptığı açıklamada, “Anılar siliniyor ve bireyler, yerler ve olayların araştırılması daha da zorlaşıyor”dedi.

Bu nedenle AB, Bildirge’nin iki tarafça kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyor ve her iki taraftan da devam eden kayıp şahıs vakalarının sona erdirilmesi ve ailelere karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda somut ilerleme kaydetmesini bekliyor.

Vuçiç ve Kurti tarafından bu gece kabul edilen kayıp kişilerle ilgili beyanname şu şekildedir:

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Başbakan Albin Kurti’nin kayıp kişilerle ilgili beyanı:

Sevdiklerinin acılarını sona erdirmek ve kalıcı uzlaşma ve barışı desteklemek için, geride kalan kayıp kişilerin akıbetlerine karar verilmesinin önemini vurgulayarak,

Bu Deklarasyonun, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) zorla kaybedilen kişileri de kapsayan kayıp kişilere ilişkin anlayışına uygun olduğunu akılda tutarak,

Tüm kayıp kişi kategorilerine eşit öncelikle muamele edileceğini hatırlatarak,

ICRC başkanlığındaki Kayıp Şahıslar Çalışma Grubu tarafından yapılan önemli çalışmaları takdir ederek,

Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu (ICMP) başta olmak üzere kayıp kişiler alanındaki diğer ilgili aktörlerle işbirliğinin teşvik edilmesi,

Kayıp şahıslar meselesini insani bir mesele olarak kabul ederek,

Ailelerin insani ıstırabını hafifletmek için ek çabalara acil ihtiyaç duyulduğunu kaydederek,birlikte taahhüt ederiz

Kayıp şahıslar alanında ilgili yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla defin alanlarının tespiti ve kazıların izlenmesi konularında yakın işbirliği yapmak,

1 Ocak 1998 ile 31 Aralık 2000 tarihleri ​​arasında kalan kayıp şahısların bulunmasına ve tespit edilmesine yardımcı olacak güvenilir ve doğru bilgilere tam erişim sağlamak.

Bu, her iki tarafın kurumlarında bulunan ve bu kapsamda ilgili tüm ulusal ve uluslararası belgeleri kullanıma sunmak için gizli statüde olanlar da dahil olmak üzere tüm materyalleri, notları, siparişleri, belgeleri, videoları, ses kayıtlarını ve diğer tüm belgeleri içerir. kalan kayıp şahısların akıbetinin belirlenmesi açısından önem arz eden, toplu mezarların keşfinde uydu verileri, LIDAR ve diğer ileri teknolojileri kullanmak, kayıp kişilerin ailelerinin akıbetlerini belirleme sürecine aktif katılımını sağlamak ve teşvik etmek,kayıp kişilerin ailelerinin haklarını yeterince güvence altına almak ve ihtiyaçlarına cevap vermek,

Kalan kayıp şahısların akıbetini çözme çabalarını desteklemek amacıyla, başkanlığını Avrupa Birliği’nin yaptığı ve ICRC tarafından izlenen bir Ortak Komisyon oluşturmak ve bu komisyon aracılığıyla birlikte çalışmak,

Ortak Komisyon aracılığıyla Kayıp Şahıslar Görev Gücü tarafından sağlanan çalışma ve ilerlemeyi izlemek ve desteklemek.

Bu kapsamda taraflar, Görev Tanımlarını ve Çalışma Grubu Genel Çerçevesini gözden geçirecek ve güncelleyecektir.

Operasyonel ayrıntılar, AB’nin arabuluculuğunda İlişkilerin Normalleştirilmesine Dair Diyalog’un bir sonraki toplantısında kararlaştırılacaktır.

Kosova ile Sırbistan arasındaki Normalleşme Yolu Anlaşması ve Uygulama Eki’nin uygulanmasını denetleyen AB başkanlığındaki Ortak İzleme Komitesi kaydedilen ilerlemeyi düzenli olarak gözden geçirecektir./Balkan Postası

Ilgili Haberler