KURTİ: SIRP BELEDİYELER BİRLİĞİNİ KURMAK İÇİN 6 ŞART ORTAYA KOYDU

Başbakan Kurti, Kosova’nın 2013 anlaşmasına göre Sırp Belediyeler Birliğini kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kurti’ye göre Sırp Belediyeler Birliği, Anayasa ve yasalara uygun olmalıdır.

Ayrıca kaçak yapıların bir an önce söndürülmesini ve karşılıklı tanımanın ardından hayata geçirilmesini istedi.

“İlk ilkeler anlaşmasından kaynaklanan belediyeler birliği, aşağıdaki koşullar altında Kosova tarafından böyle bir mekanizma olarak kabul edilebilir:

Kurti Sırp Belediyeler Birliği, Anayasa’ya ve yürürlükteki kanunlara uygun olmalı, tek-etnikli olamaz, ismi değiştmeli, kamu ve yürütme yetkisi taşıyamaz ve sadece belediyelerin yatay işbirliğine hizmet etmelidir.”dedi

” Sırp Belediyeler Birliği kurulmadan önce ilegal oluşumlar lağv edilmeli ve tüm kaçak silahlar teslim edilmelidr.”

” Sırp Belediyeler Birliği, nihai anlaşmanın bir parçasıdır ve karşılıklı tanıma sonrasında uygulanmalıdır.

Ve ancak Sırbistan, Kosova ile ilişkilerinde BM Şartı ilkelerini kabul ettikten ve Sırbistan cumhurbaşkanı, Kosova’nın AB üyelik başvurusunun reddedilmesi için gönderilen mektupları kaldırdıktan sonra” dedi.

MAHKEME TARAFINDAN KURULA SUNULAN SIRP BELEDİYELER BİRLİĞİNİ KABUL ŞARTLARI ŞUNLARDIR:

 

  1. Sırp Belediyeler Birliği, Anayasaya ve Kosova Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan yasalara uygun olmalıdır.

 

  1. Sırp Belediyeler Birliği monoetnik olamaz, adını değiştirmeli, herhangi bir kamu (veya yürütme) yetkisine sahip olamaz/taşıyamaz ve Anayasa ve yerel özyönetim yasasına göre yalnızca belediyelerin yatay işbirliğine hizmet etmelidir (Bölüm 5).

 

  1. Sırp Belediyeler Birliği, nihai anlaşmanın bir parçasıdır ve karşılıklı tanınma sonrasında uygulanır. Ve ikincisi ile bağlantılı olarak, ancak Sırbistan Kosova Cumhuriyeti ile devletlerarası ilişkilerinde BM Şartı ilkelerini kabul ettikten sonra.

 

  1. Dernek kurulmadan önce Sırbistan’ın Kosova’nın kuzeyindeki yasadışı yapıları lağv edilir ve tüm yasadışı silahlar teslim edilir.

 

  1. Ulusal azınlıkların hakları ve ilgili koruyucu mekanizmalar, iki ilgili devlet arasındaki karşılıklılık ilkesini güçlendirmeli ve Avrupa standartlarını ve modellerini dikkate almalıdır.

 

  1. Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosova Cumhuriyeti’nin AB üyelik başvurusunu kabul etmediği için beş (ve diğer) AB üye ülkesine gönderilen mektupları geri çekiyor (bu aynı zamanda 19 Nisan 2013 tarihli aynı Thaçi-Dacic anlaşmasının ihlalini temsil ediyor)./Balkan Postası

Ilgili Haberler