KOSOVA YEREL SEÇİMLERİNE İKİ GÜN KALA ADAYLARIN VAATLERİ

GAP araştırma kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre belediye seçimlerinde en çok verilen vaadler arasında altyapı yatırımları ve sağlık alanında yatırım vaadlerinin ön plana çıktığı değerlendiriliyor.

GAP araştırma kuruluşuna göre altyapı yatırımları vaadlerinin gerçekleştirilebilir olduğunun ancak koronavirüs pandemisi ile mücadele konusunda sağlık alanında ki yatırım vaadlerinin yerel yönetimler yetkisinde olmadığı belirtildi.

GAP Enstitüsü seçim kampanyalarını ve belediye başkan adaylarının vaadlerini gözlemliyor ve raporluyor. Seçim yarışı en fazla Priştine, Prizren, Cakova, Mitrovica, Gilan ve Ferizaj’da gerçekleştiriliyor.

Genel anlamda belediye başkan adaylarının vaatleri altyapı yatırımları, sağlık alanında yatırımlar, çevre düzenlemesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, gençlerin spor ve kültür alanı altyapılarının iyileştirilmesinde odaklanıyor.

Aynı şekilde belediye başkan adaylarının vaatleri arasında park ve yeşil alanların sayısının artırılması, belediyelerde turistik noktaların geliştirilmesi, içme suyu probleminin çözülmesi, sokak köpekleri sorunun çözülmesi, organiza sanayi bölgelerinin kurulması gibi vaatler yer alıyor.

GAP araştırma kuruluşuna göre belediye başkan adaylarının hemen hemen tümünün vaatlerinin yazılı materyallerde olduğu bunun da olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı. Aynı şekilde Başkan adayları arasında ki seçim tartışmalarında da herhangi bir gerginlik olmadığı ve tartışmaların saygı çerçevesinde geliştiği de belirtildi.

Diğer yandan araştırma kuruluşu belediye başkan adaylarının vaatlerinin de çok fazla gerçekçi olmadığını belirtti. Verilen bazı vaatlerin belediye yetkileri içerisinde bile olmadığı ancak adaylar tarafından vaat programına alındığı belirtildi.

Vaatlerin çoğunun aslında geçen seçimlerden çok farklı olmadığı ifade edildi.

Geçen seçimlerde verilen vaatlerin bu seçimlerde de verilmesinin aslında çok fazla bir ilerleme olmadığını göstermektedir. Belediye başkan adaylarının vaatleri belediyeden belediye farklılık göstermemektedir. Tüm belediyelerde verilen vaatler hemen hemen aynı.

 Priştine

 Başkent Priştine için yarışan adayların vaatleri genelde parkların yapılması, araba park yeri sorunun çözülmesi, yol altyapısının düzenlenmesi ve şehir hastanesinin daha fonksiyonel hale getirilmesi. Aynı şekilde spor alanında da bir çok yatırım vaatleri verildi.

 Prizren

 Kesintisiz suyun olması, Akdere yatağının iyileştirilmesi, yol altyapısına yatırım yapılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi.

 İpek

 İpek’te belediye başkan adayları altyapıya yatırım, Akdere’nin temizlenmesi, küçük ve orta iş yerleri için mali destek konularında vaatler verdiler.

 Cakova

 Cakova’da altyapı vaatleri, yeni iş yerleri, ekonomi ve sağlık iyileşmesi, ziraat yardımları, profesyonel okulların güçlendirilmesi.

 Güney Mitrovica

Güney Mitrovica’da vaatler için odaklanma köy yolları ile yol altyapısının güçlendirilmesi, sağlık ve iş yatırımları, çiftçilere destek, toplu taşımanın iyileştirilmesi, derelerin düzenlenmesi ve gençlerin desteklenmesi.

 Gilan

Gilan’da yeni park yerleri, şehrin altyapısına yatırım, sağlık, ekonomi ve eğitime yatırım vaatleri verildi.

 Ferizaj

 Ferizaj’da da verilen vaatler sağlık ve şehir altyapısına yatırım, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi konusu idi.

GAP Enstitüsü, 2017 – 2021 yerel seçimlerinde belediye başkanlarının toplam olarak 913 vaat verdiğini belirtti. Bu vaatlerin sadece % 52’si yerine getirilirken, % 48’I yerine getirilmedi.

 Kosova Merkez Seçim Komisyonuna göre 17 Ekim’de 38 Belediyede 166 aday yarışıyor. Belediye meclis adaylığı için ise 5918 aday yarışıyor. /Balkan Postası

 

 

 

Ilgili Haberler