Kosova Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Kosova Savaşı, Osmanlı Devleti açısından önemli olaylardan biridir. Osmanlı Devleti’nin kuruluş itibariyle, büyüyüp gelişmesi bakımından çok önemlidir. Bu savaşla Balkanlara ve dolayısıyla da Avrupa’ya Osmanlı’nın gücü gösterilmiş oldu. Tek başlarına Osmanlı’yla baş edemeyeceklerini anlayan Avrupalılar birlik olmaya karar verdiler. Kosova Savaşı’nın etkilerini öğrenip, Osmanlı tarihi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kosova Savaşı’nın nedenlerini, nasıl yapıldığını, önemini ve sonuçlarını sizler için derledik.

Kosova Savaşı Osmanlı Devleti ile Sırp, Bosna, Bulgar, Arnavut, Ulah prenslikleri arasında 1389’da Kosova’da yapılmıştır. Tarihe I. Kosova Meydan Muharebesi olarak geçmiştir. Savaş sonunda Osmanlı Sultanı I. Murad ile Sırp kralı Lazar’ın ölmesi Avrupalı tarihçiler tarafından Haçlı zaferi olarak kabul edilmiştir. Hâlbuki I. Murad ve şehzade Bayezid’in komutasındaki Osmanlı ordusu, Haçlı ordusunu hezimete uğratarak, zafer kazanmıştır.

Kosova Savaşının Nedenleri

– 1371’de Osmanlı Devleti’nin Ploşnik Savaşında yenilgiye uğratması Balkan uluslarını umutlandırmıştır.
– Türk ve Müslümanların egemenliğinde yaşamak istemeyen başta Sırp prensi gibi prensliklerin Osmanlı aleyhine çalışmaları ve silahlanmaya başlamaları
– Balkanlarda bulunan krallık ve prensliklerin Osmanlı Devleti’ne vergi vermek istememeleri
– Osmanlı Devleti’nin genişlemesini önlemek, mümkünse durdurulmasının istenmesi
– Osmanlı Devleti’nin Balkanlara yerleştirdiği Türkmenlerin, Balkanlardan gönderilmek istenmeleri
– Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan çıkartılmak istenmesi
– Osmanlı Devleti’nin de Balkanlarda egemenliğinin sağlama almak, kendisine karşı oluşturulan ittifakı güçlenmeden bir an önce sonlandırmak istemesi

Kosova Savaşı Tarihi

Kosova savaşı, Sultan I. Murad komutasındaki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar Hrebelyanoviş komutasındaki Balkan birlikleri arasında 23 Haziran 1389 yılında Kosova ovasında yapılmıştır. Savaş sonunda her iki komutan da ölmüştür. Savaş, Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Kosova Savaşı Özeti

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu günden itibaren sürekli gelişip, güçlenmesi, Avrupa kıtasında fetihler yapması, buradaki devletleri endişe ve korkuya sevk etti. Tek başlarına baş edemeyeceklerini anlayan Sırp Kralı Lazar, Bosna Kralı Tvartko, Arnavud Prensi ,Jori Kastriyota öncülüğünde Bulgar, Arnavut, Ulah ve Sırplar ittifak kurdular.

Sultan I. Murad, Osmanlı’ya karşı yapılan bu ittifaktan çabuk haberdar oldu. İttifakın daha büyümesini önlemek ve dağıtmak için gizlice ordusunu toplamaya ve baskın planı yapmaya başladı.

1389 yazında iki ordu Kosova ovasında karşı karşıya geldiler. 9 Ağustos’ta topçu atışlarıyla savaş başladı. Osmanlı ordusunun askeri yeteneği ve stratejisiyle savaş sekiz saat sürdü. Haçlı ordusunda hayatta kalanlar çareyi kaçmakta buldular. Bu savaş tarihe I. Kosova Zaferi olarak geçmiştir.

Kosova Savaşı’nın Önemi

1. Kosova Zaferi’yle Osmanlı Devleti kesin olarak Balkanlara yerleşmiştir. Balkan Yarımadası tamamen Osmanlı’nın hakimiyetine geçmiştir. Sırpların istiklal hayalleri suya düşmüş, Osmanlı’nın egemenliği altına girmek zorunda kalmışlardır.

Kosova ve Ürgüp çevresine Anadolu’dan aşiretler ve Tatar muhacirler yerleştirilmiştir. Kosova’nın ilk Osmanlı valisi Paşa Yiğit olmuştur. Türkleşen ve Müslümanlaşan bölge 400 yıl Osmanlı egemenliği altında kalmıştır.

Bu savaşta şehzade Bayezid’in cengâverliği ve komutan vasfı ön plana çıkmıştır. Emrindeki askerleriyle birlikte ittifak ordusunun dağılmasını ve bozguna uğramasını sağlamıştır.

Sırplar her ne kadar Kosova Savaşı’ndan yenilgiyle ayrılsalar da, onlarda milliyetçi duygularının iyice yerleşmesine yol açmıştır. Bu savaş Sırp milletçiliğinin en popüler efsanesini oluşturuyor.

Kosova Savaşı’nın Sonuçları

Savaş sonunda Balkanlardaki yerli feodal krallık ve prensliklerin direnişleri kırılmıştır. Güney’e inme daha da kolaylaşmış ve Kuzey Sırbistan egemenlik altına alınmıştır. Balkanların güney kesimlerinde Türkleştirme politikası izlenmiş, uzun vadede ekonomik, sosyal ve etnik bir alt yapı hazırlanmıştır.

Savaşın sonunda, Sultan I. Murad, muharebe alanında gezerken, Lazar’in damadı, Milos Obiliç’in halini sorarken şehit edildi. Sultan I. Murad’ın vasiyeti gereği, Bayezid Han tahta geçti.

Ilgili Haberler