BÜYÜK BRİTANYA: KOSOVA’NIN AVRUPA KONSEYİNE ÜYE OLMASINI DESTEKLİYOR

Büyük Britan temsilcisi John Howel Avrupa Parlamenterler Asamblesinde yaptığı konuşmada Kosova’nın Avrupa Konseyine üye olmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Konseyi, merkezi Fransa’nın Strazburg kentinde bulunmakta ve insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için bulunan uluslararası bir kurumdur.

Büyük Britanya’nın insiyatifi ile Avrupa Konseyinde yapılan bir tartışmada, Howel Kosova’nın Komisyona üyeliğinin Sırbistan Kosova diyaloğundan ayrı tutulması gerektiğini belirtti.

Howell ‘‘Kosova AB tarafından yönetilen diyalogun ilerleme raporunun esiri yapılmamalıdır. Avrupa Konseyinin, Avrupa Birliğinden farklı olduğunu ve kendi kararları için kendi ilkeleri olduğunu göstermeliyiz’’ dedi.

Oturum esnasında Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan, Kosova’nın üyeliğini desteklerken, Sırbistan, Kosova’nın üyelik talebinin red edilmesi için çağrıda bulundu.

Kosova, üyelik başvurusunu 2022 yılı Mayıs ayında teslim etti.

Sırbistan, Kosova’nın uluslararası kurumlara üye olmaması için aktif bir şekilde çalışmakta ve Kosova’yı tanıyan ülkelerin, tanımaları geri çekmesi için lobicilik yapmaktadır.

Sırbistan’ın Kosova’ya karşı olan bu kampanyasına Rusya’da destek vermektedir. Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle Mart 2022’de Avrupa Komisyonundan çıkarıldı.

Rusyasız, bu kurumun üyelerinin üçte ikisi Kosova’nın bağımsızlığını tanıyor.

Bu bakımdan Kosova’nın üye olabilmesi mümkün görülmektedir./Balkan Postası

 

Ilgili Haberler