ANKET/ TÜRKİYE, BALKANLARDA EN ÇOK GÜVENİLEN ÜLKELERDEN BİRİ

Amerikan Enstitüsü ‘‘Uluslararasu Cumhuriyet Ensitüsü’’ (IRI)’nün 2022 yılı Batı Balkanlar sondajının sonuçlarını açıkladı.

Kosova’da 1520 kişi ile yaptığı ankette ABD’nin %81 ile en çok güvenilen ülke olduğu belirtildi. ABD’yi % 76 ile Almanya, daha sonra % 67 ile Arnavutluk ve % 46 ile Türkiye ve % 27 ile Hırvatistan oldu.

Sırbistan’da ise en çok güvenilen ülke % 58 ile Rusya, % 48 ile Çin ve ondan sonra % 19 ile Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek yer alıyor.

Sırbistan vatandaşları Kosova’dan farklı olarak en az güvendikleri ülkeler Almanya ve ABD.

Karadağ’da ise en çok güvenilen ülkelerin başında % 31 ile Almanya olurken, ikinci sırada % 27 ile Sırbistan, % 26 ile ABD ve % 23 ile Türkiye ve ardından % 21 ile Çin çıktı.

Karadağlıların Arnavutluk ve Kosova’ya olan güvenleri % 10 civarında.

Aynı şekilde Kuzey Makedonya’da da en çok güvenilen ülke % 47 ile Almanya, Almanya’dan sonra en çok güvenilen ikinci ülke % 44 ile Türkiye, ardından % 34 ile Sırbistan ve  % 28 ile ABD ve Hırvatistan yer alıyor.

Sondaj “Center for Insights in Survey Research” enstitüsü bünyesinde İpsos Strategic Marketing tarafından 30 Aralık 20 Şubat arasında yapılmıştır.

Vatandaşlarla birebir evlerine giderek röportaj yapılarak veriler toplanmıştır.

Aynı şekilde sondajda tüm etnik gruplar ve hem şehir hem de kırsal kesimden vatandaşlar yer almıştır. /Balkan Postası

Ilgili Haberler